Miten Mindfulness tehoaa työpaikoilla?

Posted on Posted in Mindfulness, Työhyvinvointi

Mindfulness työpaikoille

Mindfulness on yrityksille usein vielä iso riski ja suuri tuntematon käsite.

Harwad Business Review‘n (HBR) julkaiseman artikkelin mukaan useimmat kansainväliset suuryritykset investoivat mielummin $100 miljoonaa dollaria epävarmaan start-up yritykseen, kuin pyytäisivät työntekijöitään istumaan hiljaa hengitystään seuraillen 2 minuuttia päivässä.

Artikkelin mukaan Harward Business Reviewn 700 konferenssista vain kahdessa on kuultu johtoryhmän jäsenen mainitsevan miten Mindfulness on ollut suuressa roolissa yrityksen menestymisessä. Vain hyvin avaramieliset ja tulevaisuuteen suuntautuneet johtajat tunnistavat, että yksi parhaista strategioista on henkilökunnan Mindfulness kapasiteetin kehitys.

 

Tuloksia Mindfulness koulutuksesta

Aetna yritys on tuonut positiivisen psykologian työpaikoille onnistuneesti. Yritys otti käyttöön Mindfulness koulutusohjelman, jonka tarkoituksena oli opettaa työntekijät ottamaan lyhyitä taukoja päivittäin käyttäen apunaan meditaatiota ja joogaa.

Yli neljäsosa Aetnan 50 000 työntekijöistä otti osaa koulutukseen. Tuloksena oli 28% lasku stressitasoissa, 20% parannus työntekijöiden unen laadussa ja 19% vähennys kivun kokemuksessa.

Aetna myöskin laski säästöt mitä koulutuksesta seurasi, ja huomasi että keskimäärin Mindfulness koulutukseen osallistuneet olivat 62 minuuttia tehokkaampia viikottain, mikä tarkoitti että tehokkuus työntekijää kohden kohosi $3000 vuosittain.

Työntekijöillä, jotka sijoittuivat ylimpään 20% stressitasojensa perusteella, todettiin ennen koulutusta  n. $2000 korkeammat terveyskulut, johon Mindfulness koulutuksen huomattiin tuovan helpotusta.

Aetnan esimerkkitapauksessa tämä tarkottaisi arviolta $5 000 säästöjä työntekijää kohden, riippuen työntekijän sen hetkisestä tilasta. Ja rahallisen hyödyn oletetaan olevan paljon suurempi, sillä se ei ota huomioon positiivisia seuraamuksia mm. asiakaspalveluun, myyntityöhön ja työntekijöiden motivaatioon.

 

Kannattaako tuoda Mindfulness konsepti omalle työpisteelle?

Viimeaikoina yhä useammat ovat tuoneet Mindfulness konseptin lähelle arkielämää tutkiakseen sen vaikutuksia yritysten menestymiseen. Ellen Langer, Harvardin psykologi ja yksi maailman johtavista Mindfulness asiantuntujoista, auttoi selventämään miltä Mindfulness työpaikoilla voisi näyttää New York Timesille antamassaan haastattelussa.

Langerin mukaan Mindfulness on pienien yksityiskohtien huomaamista, ja huomioimista elämässä. Työpaikoilla se tarkoittaa läsnäolemista hetkessä, sen sijaan että keskityttäisiin vain tulevaisuuteen. Langerin mukaan kuitenkin tässä hetkessä on kaikki valmiudet tulevaisuuden onnistumisiin.

On hyvinkin helppoa unohtaa Mindfulness ja läsnäolo työssä, ja ryhtyä “tehokkaaksi” ilman sen kummempia suunnitelmia. Voimme täyttää työpäivämme palavereilla tai muilla töillä jotka eivät varsinaisesti vie yritystä tai omia tavoitteitamme eteenpäin. Kuinka paljon istumme palavereissa jotka eivät ole tehokkaita, mutta saavat meidät tuntemaan olomme kiireisiksi ja hyödyllisiksi?

Mindfulness koulutus voi tuoda tuloksia jo muutaman minuutin harjoittelulla päivässä. Amy Blankson (Institute of Applied Positive Research) teki kokeilun Googlen uusien työntekijöiden kesken. Pilottiryhmän jäseniä kehoitettiin tekemään kahden minuutin Mindfulness harjoitus päivittäin ja kirjoittamaan kiitollisuuspäiväkirjaa. Työtyytyväisyys nousi selkeästi osallistujien kesken.

Vaikka Googlella on näennäisesti vähiten syitä olla huolissaan työntekijöidensä viihtyvyydestä (työntekijöillä on suuri määrä ilmaisia palveluita ja viihdykkeitä tarjolla), työtyytyväisyys vähenee, jos työntekijä ei saa itse ottaa askeleita eteenpäin oman hyvinvointinsa eteen.

 

Virikkeitä oleellisempaa on oma harjoittelu

Osa varmasti kokee olevansa aivan liian kiireinen läsnäoloharjoituksille, töissä kun on muutenkin jo tekemistä! Mutta tosiasiassa mitä kiireisempi koet olevasi, sitä enemmän tarvitset Mindfulness harjoituksia.

Washington yliopiston tutkijoiden mukaan tehokkuus, huolellisuus ja stressinsietokyky kasvavat merkittävästi jo kahdeksan viikon meditaation harjoituksien jälkeen.

Toisessa tutkimuksessa Alia Crum huomioi, että kun ihminen on tietoinen stressin syistä ja sen laukaisevista tekijöistä omassa elämässään, stressin negatiiviset vaikutukset helpottuvat merkittävästi. Mindfulness auttaa meitä löytämään tarkoituksen asioihin, joita emme muutoin huomaisi.

On olemassa monia mahdollisia tapoja tehdä mindfulness harjoituksia, mutta selkeyden nimissä Harward Business Review ehdottaa yksinkertaista harjoitusta ensialkuun: Kun saavut aamulla työpaikallesi, rakenna itsellesi rutiini jossa istut kaksi minuuttia tekemättä mitään, vain huomioiden hengityksesi ja ympäristösi.

Liian usein kunnianhimoiset esimiehet olettavat, että jos et juokse ympäriinsä, et ole tuottava. Sen sijaan, jos haluat olla avarakatseisempi työntekijä, pysähdy hetkeksi. Jos haluat saada enemmän aikaan tänään, istu alas ja harjoittele olemaan läsnä, huomioimaan hengityksesi ja huomioimaan juuri tämän hetken merkityksellisyyden.

Lähteet: Harward Business Review, NCBI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *